อบรมสัมมนา

เอ เอส เค มีการจัดอบรมสัมมนาเพื่อเพิ่มพูนความรู้แก่นักบัญชี ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตและบุคคลทั่วไป

หัวข้อการอบรม

  • เกี่ยวกับเรื่องบัญชี
  • เกี่ยวกับเรื่องการตรวจสอบบัญชี
  • เกี่ยวกับกฎหมายภาษีอากร
  • Excel สำหรับนักบัญชี

การอบรมสัมมนาของเรา

  • ไปอบรมให้ที่บริษัทของคุณ
  • อบรมตามความต้องการของคุณ
  • อบรมออนไลน์ ร่วมกับไทย ซีพีดี ออนไลน์

การเก็บชั่วโมงความรู้ (CPD) ที่คุณสามารถเก็บเกี่ยวความรู้ไม่ว่าคุณจะอยู่ที่ทำงาน ที่บ้าน หรือที่ใดก็ตาม