วางแผนภาษี

เอ เอส เค มีความเชี่ยวชาญทางด้านภาษีภายในประเทศและภาษีระหว่างประเทศ ดังนั้นการบริการด้านการเป็นที่ปรึกษาทางด้านภาษีของเรา ทีจุดมุ่งหมายเพื่อให้องค์กรของคุณประสบผลสำเร็จ  และที่สำคัญเลยก็คือ เราทำงานภายใต้ความเข้าใจ เป้าหมายและความต้องการการของคุณ

ปรึกษาภาษีภายใน

การบริการเป็นที่ปรึกษาภาษีภายในนั้นประกอบด้วย

 • ให้คำปรึกษาการควบรวมบริษัท การซื้อกิจการ รวมถึงการปรึกษาเฉพาะด้านที่ต้องการ
 • ให้คำปรึกษาภาษีเงินได้นิติบุคคล
 • ให้คำปรึกษาภาษีธุรกิจ
 • ให้คำปรึกษาสำหรับบุคคลธรรมดา
 • ให้คำปรึกษาภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีทางอ้อม
 • ให้คำปรึกษาด้านภาษีอย่างมีประสิทธิภาพ

ปรึกษาภาษีระหว่างประเทศ

การบริการเป็นที่ปรึกษาภาษีระหว่างประเทศนั้นประกอบด้วย

 • ให้คำปรึกษา ในเรื่อง ภาษีระหว่างประเทศในการดำเนินธุรกิจ และการทำธุรกรรม
 • ให้คำปรึกษาการควบรวมบริษัทกับบริษัทต่างประเทศ การซื้อกิจการ รวมถึงการปรึกษาเฉพาะด้านที่ต้องการ
 • จัดเตรียมการเครดิตภาษีที่ได้รับจากต่างประเทศ
 • ให้คำปรึกษาเกี่ยวกับการกำหนดราคาโอน
 • ให้คำปรึกษาอนุสัญญาภาษีซ้อน